Kjennelser om lasermåling ved fartsovertredelse

Høyesterett har i to kjennelser av 16. november 2001 vurdert bruken av lasermålerapparat ved fartsovertredelser. I kjennelsene vurderes om målerapparatene er riktig brukt, og spesielt om apparatene ble beveget under målingen og hvilken betydning dette i så fall måtte ha. Les kjennelse nr. 2000/1511 og nr. 2000/504.

Avgjørelse    20. november 2001    👤Beate Kronen