Kjøretøyforskriften på Lovdatas sider

Forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) i en ajourført versjon er nå tilgjengelig på Lovdata.

Lovtidend    18. mai 2004    👤Knut Davidsen