Klagenemnd for inkassosaker

Forbrukerrådet og Norske Inkassobyråers forening har blitt enige om å opprette en klagenemnd for inkassosaker. Nemnda skal bare behandle skyldners klager etter inkassolovens § 22, og skal bare gjelde i forbrukerforhold.

Lovtidend    12. mars 2003    👤Knut Davidsen