Kom i gang med Lovdata Pro

I Lovdata Pro får du tilgang til rettskilder og personlige verktøy enkelt og intuitivt. Du kan fortsatt benytte søkeskjemaet og foreta avanserte søk, men i Lovdata Pro kan du også via hurtigsøk i hele Lovdata raskt komme frem til relevante dokumenter.  
Her  følger noen enkle tips til måter å benytte systemet på:

Ikke kategorisert    12. august 2013    👤Aud Manger   

Hurtigsøk i hele Lovdata

 • Søket går i all informasjonen som finnes i Lovdata Pro - med unntak av de rettskildene som på forhånd er utelatt i Innstillinger .

 • Skriv ett eller flere ord i hurtigsøkfeltet og klikk på søkesymbolet eller trykk på Enter-tasten.

 • Hvis du ønsker at flere ord skal finnes i dokumentene, bruker du mellomrom mellom ordene.  I Innstillinger   kan du velge om søket automatisk skal utvides med synonymer.

 • Et hurtigsøk kan f.eks. se slik ut:

                                                           nakkesleng foreldelse  

 • Ønsker du å finne en bestemt lov eller avgjørelser som henviser til en bestemt lov eller lovparagraf, skriver du lovtittelen i innskrivningsfeltet, f.eks. 

                                                             avhl §3-7


 • Ved hjelp av ulike filtre - som Rettskilde, Periode  og Rettsområde kan du begrense søkeresultatet.
 • Klikk i rutene for å velge flere kategorier under et filter.  Hvis du kun ønsker én kategori, som f.eks. rettsavgjørelser under filteret  Rettskilder, klikker du på ordet  Rettsavgjørelser.  
 • Til høyre i resultatlisten ser du de fire sorteringskategoriene: Dato, Rettskilde, Relevans og Sitert.

 • I utgangspunktet er resultatlisten sortert etter Relevans: de antatt viktigste dokumentene ligger først på resultatlisten.

 • Klikk på kolonnen Dato for å velge nyeste/eldste dokument først på listen.
 • Klikk på kolonnen Rettskilde for å sortere resultatlisten etter rettskildetype
 • Klikk på kolonnen Sitert for å sortere listen etter de dokumentene som er mest sitert i andre dokumenter.

Personlige arbeidsverktøy: Varsling

I Lovdata Pro kan du benytte ulike arbeidsverktøy for å effektivisere arbeidet.  Et av disse verktøyene er  Varsling, som gir deg varsling om endringer i regelverk og om nye rettsavgjørelser mv. som henviser til ønskede lover og lovparagrafer.

 • Benytt hurigsøk for å komme frem til loven eller lovparagrafen du ønsker varsler til - her:
                                                                              avhl §3-7
 • Klikk på søkesymbolet eller trykk på Enter-tasten.  Det første dokumentet på resultatlisten vil være avhendingslova §3-7.  Klikk for å komme inn i selve dokumentet.
 • Klikk deretter på varslingsklokken  rett over paragrafen - til høyre i skjermbildet.
 • Her angir du ønskede varslingskriterier ved å klikke i rutene.  Klikk deretter på lagringsknappen.  Varslingsklokken blir nå grønn.
 • Senere kan du klikke på varslingssymbolet i venstre marg for å få tilgang til varslingsdokumentene.  I første omgang får du en oversikt over varslingsdokumentene for samtlige varslingsgrupper (lover/lovparagrafer mv.) siste uke.
 • Klikk på en av varslingsgruppene, f.eks. avhl §3-7 for å få tilgang  til varslingsdokumentene for denne paragrafen.  
 • Du kan velge ulike tidsintervaller: siste uke, siste 14 dager, siste måned, siste halvår og siste år.