Kontakt oss

Lovdata kan dessverre ikke svare på spørsmål angående juridiske problemer. Lovdata kan heller ikke bidra med å tolke regelverket eller finne frem til rettsregler som passer i et bestemt tilfelle. Kontakt den offentlige etaten spørsmålet gjelder, eventuelt advokat eller rettshjelper hvis du har behov for slik bistand.

Telefon:
Tlf.: 23 11 83 00
Faks: 23 11 83 01
Kontortid: kl. 0800–1600 (kl. 0800 - 1530 fra 1. juni til 1. september) 

Adresse:
Lovdata
Postboks 2016 Vika
0125 Oslo      

Besøksadresse:
Haakon VIIs gate 2
0161 Oslo


For å sende epost benyttes navnet etterfulgt av @lovdata.no

Administrasjon


Fakturering/regnskap

regnskap

Markedsføring


Generell informasjon om Lovdata, brukerstøtte til abonnenter, spørsmål om bestilling, kurs, Pressekontakt mv.

marked

Drift og utvikling


Lovdata Pro – Lovdata Åpne sider

support

Tekst til publikasjoner mv.

pub

Utvikling 

utvikling

Redaksjonen


Lover og sentrale forskrifter mv. (Norsk Lovtidend avd.1)

ltavd1

Regionale og lokale forskrifter mv. (Norsk Lovtidend avd.2)

ltavd2

Høyesterettsavgjørelser 

hoyesterett

Lagmannsrettsavgjørelser

lagmannsrett

Tingrettsavgjørelser

tingrett

Feil i og kommentarer til Norges Lover 

norges.lover

Feil og kommentarer til konsoliderte forskrifter og instrukser

sentrale.forskrifter

Tidsskriftet Lov&Data

lovogdata

Rundskriv

rundskriv


Ansatte


For e-post til ansatte benyttes initialene nedenfor etterfulgt av @lovdata.no


Administrasjon

Odd Storm-Paulsen, Direktør
Telefon: 23 11 83 29
Epost: osp

Trygve Harvold, Spesialrådgiver
Telefon: 23 11 83 37
Epost: th

Vegar Robertsen, Juridisk konsulent
Telefon
Epost: vr

Kristian Torp, IKT-ansvarlig
Telefon: 23 11 83 11
Epost: kt

Tone Johannesen, Regnskapskonsulent
Telefon: 23 11 83 28
Epost: tj

Elisabeth Vaakanainen, Administrasjonssekretær
Telefon: 23 11 83 00
Epost: ev


Markedsføring

Ola Stenersen, Salgs- og markedssjef
Telefon:
Epost: os

Bjørnar Bruskeland, Salgskonsulent
Telefon: 23 11 83 40
Epost: bb


Kundeservice

Aud Manger, Kundeansvarlig
Telefon: 23 11 83 31
Epost: am

Lene Skoli Strand, Markedskonsulent
Telefon: 23 11 83 32
Epost: lss


IKT-utvikling

Simon Skrede, Utviklingsdirektør
Telefon: 23 11 83 30
Epost: sis

Tor Henning Ueland, Seniorutvikler
Telefon: 23 11 83 10
Epost: thu

Petter Aas, Seniorutvikler
Telefon: 23 11 83 24
Epost: pa

Linn A.T. Pettersen, Utvikler
Telefon: 23 11 83 23
Epost: lap

Atle Oftedahl, Utvikler
Telefon: 23 11 83 21
E-post: ao

Ståle Hoberg, Utvikler
Telefon:
E-post: sh


Redaksjon

Knut Davidsen, Redaktør Norsk Lovtidend
Telefon: 23 11 83 15
Epost: kd

Dag T. Hoelseth, Redaksjonskonsulent
Telefon: 23 11 83 16
Epost: dth

Kaja Kelder, Redaksjonskonsulent
Telefon: 23 11 83 17
Epost: kk

Sandra S. Henden, Redaksjonskonsulent
Telefon: 23 11 83 20
Epost: ssh

Merete Toffa, Redaksjonskonsulent
Telefon: 23 11 83 27
Epost: mt

Ragnhild Botten Weel, Redaksjonskonsulent
Telefon: 23 11 83 14
Epost: rbw


Anne Lise Stray, Systemkonsulent
Telefon: 23 11 83 34
Epost: als

Ylva Bråten, Kunnskapsforvalter
Telefon:
Epost: yb

Gudrun W. Amble, Informasjonsforvalter
Telefon: 23 11 83 12
Epost: gwa

Randi Bjørhei, Informasjonsforvalter
Telefon: 23 11 83 13
Epost: rb

Mari Elton , Informasjonsforvalter
Telefon: 23 11 83 22
Epost: me

Beate Kronen, Informasjonsforvalter
Telefon: 23 11 83 26
Epost: bk

Tone Merete Myhrvold, Informasjonsforvalter
Telefon: 23 11 83 25
Epost: tmm

Veslemøy Thoresen Hult, Informasjonsforvalter
Telefon; 23 11 83 35
Epost: vth