Kunngjøring av forskrifter i Norsk Lovtidend

Erfaringsmessig er det mange forskrifter som fastsettes i desember, ofte med ikrafttredelse straks eller 1. januar 2006. For at disse skal bli kunngjort i tide bør vedtakene sendes til Lovtidendredaksjonen snarest. Dette gjelder også vedtak knyttet til endringene i departementsstrukturen.

Lovtidend    1. desember 2005    👤Knut Davidsen   

Etter at forskriftene er mottatt av Lovtidendredaksjonen blir de kodet og kontrollert før kunngjøring. Kunngjøringen blir grunnlaget for konsolideringen av regelverket. Nye forskrifter legges til, endringsforskrifter innarbeides i forskriftene de endrer og opphevede forskrifter tas ut av Lovdatas baser for gjeldende forskrifter. Dette arbeidet vil i denne perioden ta noe mer tid på grunn av det økte omfanget av kunngjort regelverk.