Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Kunngjøring i Norsk Lovtidend i desember

Desember er en travel måned for redaksjonen i Norsk Lovtidend. Svært mange lover sanksjoneres og forskrifter vedtas frem mot årsskiftet, derfor er det viktig at sakene blir sendt til kunngjøring med en gang de er sanksjonert eller vedtatt.

Artikkel    29. november 2016    👤Knut Davidsen   

Siste planlagte statsråd i år er 16. desember 2016. Det er svært viktig at sakene sendes så raskt som mulig til redaksjonen, for statsrådssaker er siste frist kl. 1230 samme dag som statsrådet. For andre saker er det ingen frist for oversendelse, sakene blir behandlet og kunngjort i den rekkefølgen de mottas. Unntak kan være forskrifter som pga. spesiell koding eller lengde krever lenger saksbehandling.

Oversendelse av saker for kunngjøring i Norsk Lovtidend skal skje via nettsiden  http://www.lovdata.no/lovtidend/kunngjoring. Vi behandler ikke saker som mottas som vedlegg til e-post. Vennligst merk at manuset skal være i Word-format eller lignende, ikke pdf.