Kunngjøringer i Norsk Lovtidend og gjeldende regelverk

Alt nytt regelverk kunngjøres i Norsk Lovtidend. De fleste av disse kunngjøringene er endringer i eksisterende lover og forskrifter. Øverst i kunngjøringen står det blant annet når endringen skal tre i kraft – gjelde fra. Dette kan skje med en gang, men ofte vil det være en dato litt frem i tid. Det kan også stå Kongen bestemmer. I så fall vil det senere komme en ny kunngjøring med dato for ikrafttredelse.

Nyhet    9. mars 2007    👤Lovdata   

Alt nytt regelverk kunngjøres i Norsk Lovtidend. De fleste av disse kunngjøringene er endringer i eksisterende lover og forskrifter. Øverst i kunngjøringen står det blant annet når endringen skal tre i kraft – gjelde fra. Dette kan skje med en gang, men ofte vil det være en dato litt frem i tid. Det kan også stå Kongen bestemmer. I så fall vil det senere komme en ny kunngjøring med dato for ikrafttredelse.

Når datoen for ikrafttredelse har kommet, innarbeider Lovdata endringene i de eksisterende lovene og forskriftene. Det som ikke lenger skal gjelde, tas vekk – og den nye teksten settes inn. Dette kalles å konsolidere regelverket.

I lovene vil du i fotnote 0 se hvilke endringer som har skjedd med den enkelte paragraf. Fotnoten ligger rett under paragrafen. Øverst både i de konsoliderte lovene og forskriftene finner du i feltet Sist-endret informasjon om den siste endringsloven/endringsforskriften. Denne opplysningen er i de fleste tilfeller klikkbar og fører deg direkte til kunngjøringen i Norsk Lovtidend.