Ledig stilling som redaksjonskonsulent

Vi søker en effektiv og nøyaktig redaksjonskonsulent. Stillingen inngår i gruppen som arbeider med utvikling og vedlikehold av Lovdatas baser over lover, forskrifter, stortingsdokumenter og rettsavgjørelser.

Nyhet    23. juli 2012    👤Lovdata   

Vi søker en effektiv og nøyaktig redaksjonskonsulent. Stillingen inngår i gruppen som arbeider med utvikling og vedlikehold av Lovdatas baser over lover, forskrifter, stortingsdokumenter og rettsavgjørelser.

Stillingen vil blant annet omfatte arbeid i forbindelse med produksjon og utgivelse av Norsk Lovtidend. Arbeidet forutsetter stor nøyaktighet og gode norskkunnskaper. Vi søker etter en person med høyere utdanning, gjerne med jusrelaterte fag. Vi gir full opplæring i Lovdatas IT-rutiner.

Vi kan tilby et trivelig arbeidsmiljø i moderne lokaler sentralt i Oslo. Lønn etter avtale og tiltredelse snarest.

Skriftlig søknad med CV og vitnemål sendes innen 14. august 2012 på e-post til soknad@lovdata.no.

Eventuelle spørsmål kan rettes til redaktør Knut Davidsen eller konsulent Gudrun W. Amble, eller på e-post til soknad@lovdata.no.