Ledig vikariat som redaksjonskonsulent

Vi søker en effektiv og nøyaktig medarbeider til et vikariat på 12 måneder. Stillingen inngår i gruppen som arbeider med utvikling og vedlikehold av Lovdatas baser over lover, forskrifter, stortingsdokumenter og rettsavgjørelser.

Nyhet    30. juli 2010    👤Lovdata   

Vi søker en effektiv og nøyaktig medarbeider til et vikariat på 12 måneder. Stillingen inngår i gruppen som arbeider med utvikling og vedlikehold av Lovdatas baser over lover, forskrifter, stortingsdokumenter og rettsavgjørelser.

 

Vikariatet vil blant annet omfatte arbeid i forbindelse med produksjon og utgivelse av Norsk Lovtidend. Arbeidet forutsetter stor nøyaktighet og gode norskkunnskaper. Vi søker etter en person med høyere utdanning, gjerne med jusrelaterte fag. Vi gir full opplæring i Lovdatas IT-rutiner.

 

Vi kan tilby et trivelig arbeidsmiljø i moderne lokaler sentralt i Oslo. Lønn etter avtale og

tiltredelse snarest.

 

Skriftlig søknad med CV og vitnemål sendes innen 10. august 2010 på e-post til soknad@lovdata.no, eller til Lovdata, postboks 2016 Vika, 0125 Oslo. Vi oppfordrer søkere til å benytte elektronisk innsending.

 

Eventuelle spørsmål rettes til Randi Bjørhei eller Kaja Kelder på tlf. 23 11 83 00

eller på e-post til soknad@lovdata.no.