Lignings-ABC 2011/2012 finner du i Lovdata Online

Lignings-ABC utarbeides av Skattedirektoratet. Håndboken gir en oversikt over aktuelle skatteregler og tar sikte på å lette arbeidet og oppnå en riktigere og mer enhetlig praktisering av skattereglene. Lignings-ABC 2011/2012 inneholder tre nye emner: Aksjer – aksjeutbytte og fusjon og fisjon over landegrensene. Det er klikkbare lenker til regelverk, uttalelser, forarbeider og rettsavgjørelser som det er henvist til i boken. Bestill et abonnement på Lovdata Online og få tilgang til et effektivt arbeidsverktøy i den juridiske hverdagen.

Søketips    1. februar 2012    👤Lovdata   

Lignings-ABC utarbeides av Skattedirektoratet. Håndboken gir en oversikt over aktuelle skatteregler og tar sikte på å lette arbeidet og oppnå en riktigere og mer enhetlig praktisering av skattereglene. Lignings-ABC 2011/2012 inneholder tre nye emner: Aksjer – aksjeutbytte og fusjon og fisjon over landegrensene. Det er klikkbare lenker til regelverk, uttalelser, forarbeider og rettsavgjørelser som det er henvist til i boken. Bestill et abonnement på Lovdata Online og få tilgang til et effektivt arbeidsverktøy i den juridiske hverdagen.