Lignings-ABC 2012/13 finner du nå i Lovdata Online

Lignings-ABC 2012/13 er utarbeidet av Skattedirektoratet.  Boken er  inndelt i 244 emner – sortert alfabetisk.  Denne utgivelsen inneholder ett nytt emne: Fritaksmetoden.  Lignings-ABC tar sikte på å lette arbeidet og oppnå en riktigere og mer enhetlig praktisering av skattereglene – både for selskaper og for personlige skatteytere.  Det er klikkbare lenker til regelverk, uttalelser, forarbeider og rettsavgjørelser som det er henvist til i boken.  Bestill et abonnement på Lovdata Online og få tilgang til et effektivt arbeidsverktøy i den juridiske hverdagen.

Søketips    15. januar 2013    👤Lovdata   

Lignings-ABC 2012/13 er utarbeidet av Skattedirektoratet.  Boken er  inndelt i 244 emner – sortert alfabetisk.  Denne utgivelsen inneholder ett nytt emne: Fritaksmetoden.  Lignings-ABC tar sikte på å lette arbeidet og oppnå en riktigere og mer enhetlig praktisering av skattereglene – både for selskaper og for personlige skatteytere.  Det er klikkbare lenker til regelverk, uttalelser, forarbeider og rettsavgjørelser som det er henvist til i boken.  Bestill et abonnement på Lovdata Online og få tilgang til et effektivt arbeidsverktøy i den juridiske hverdagen.