Lignings abc 2014/15

Lignings-ABC 2014/15 publisert i Lovdata Pro

Lignings-ABC 2014/15 beskriver de materielle reglene som gjelder for ligningsåret 2014 og de formelle reglene som gjelder i 2015 til bruk ved ligningen for inntektsåret 2014. Videre omtales endringer i de materielle reglene som gjelder fra og med inntektsåret 2015. Lignings-ABC 2014/15 skal være oppdatert med endringer i skattelovgivningen, rettspraksis, administrative uttalelser mv. per 21. november 2014.

Redaksjonsrådet, som har bestått av ansatte i skatteetaten, har vært ledet av seniorskattejurist Per Helge Stoveland.

For utfyllende beskrivelse av det redaksjonelle viser vi til Skattedirektoratets forord.