Lokale forskrifter om ekstraordinær båndtvang

Flere kommuner har innført forskrift om ekstraordinær båndtvang med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 annet ledd bokstav f . Les noen av kunngjøringene her.

Lovtidend    14. februar 2006    👤Knut Davidsen

Forskrifter om ekstraordinær båndtvang kan også kunngjøres lokalt, så det er også viktig å følge med i lokalaviser og på den enkelte kommunes hjemmeside. De store snømengdene er bakgrunnen for forskriftene, som gjelder inntil videre og til senest 1. april. Fra 1. april til og med 20. august er det generell båndtvang, se hundelovens § 6 første ledd.