Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Lov i kraft 3. oktober 2016

Finansdepartementet fastsatte 3. oktober 2016 ikrafttredelse straks for lov om EØS-finanstilsyn, med unntak for lovens § 7 nr. 1.

Lovtidend    3. oktober 2016    👤Knut Davidsen

Ikrafttredelsen av lov 17. juni 2016 nr. 30 om EØS-finanstilsyn innebærer at EØS-reglene som svarer til EUs tre forordninger om etablering av henholdsvis Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA), Den europeiske tilsynsmyndigheten for forsikring og tjenestepensjon (EIOPA), Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) og forordning om Det europeiske rådet for systemrisiko (ESRB) gjennomføres. Loven endrer også § 1 i lov 20. juni 2014 nr. 30 om kredittvurderingsbyråer som gjennomfører EØS-reglene som svarer til de to endringsforordningene til forordningen om kredittvurderingsbyråer (CRA II og CRA III).