Lov og forskrift om vaktvirksomhet

I statsråd 1. april 2011 ble lov 19. juni 2009 nr. 85 om endringer i lov om vaktvirksomhet satt delvis i kraft. Les den oppdaterte vaktvirksomhetsloven her. Justis- og politidepartementet fastsatte 28. mars 2011 forskrift om vaktvirksomhet, les forskriften her. Både loven og forskriften trer i kraft 1. april 2011.

Lovtidend    1. april 2011    👤Knut Davidsen   

I statsråd 1. april 2011 ble lov 19. juni 2009 nr. 85 om endringer i lov om vaktvirksomhet satt delvis i kraft. Les den oppdaterte vaktvirksomhetsloven her. Justis- og politidepartementet fastsatte 28. mars 2011 forskrift om vaktvirksomhet, les forskriften her. Både loven og forskriften trer i kraft 1. april 2011.