Lov om e-pengeforetak

Finansdepartementet har vedtatt at lov 13. desember 2002 nr. 74 om e-pengeforetak skal tre i kraft fra 15. april 2003. Kredittilsynet har samme dag fastsatt forskrift om e-pengeforetak

Lovtidend    16. april 2003    👤Knut Davidsen   

Med elektroniske penger menes i loven en pengeverdi representert ved en fordring på utstederen som er lagret på et elektronisk medium, er utstedt etter mottak av midler og er anerkjent som betalingsmiddel av andre foretak enn utstederen. Hensikten med elektroniske penger er å tilby et kostnadseffektivt alternativ til tradisjonelle betalingsmåter. Ved bruk av elektroniske penger tas det primært sikte på å erstatte småbetalinger med kontanter og kort. E-pengene vil, i motsetning til bruk av kort, ikke kreve en sentral oppgjørsenhet. Dette vil redusere kostnadene ved bruk.

Se odelstingsproposisjonen til loven her.