Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Lov som trer i kraft 15. september 2016

Deler av lov 11. desember 2015 nr. 97 om endringar i spesialisthelsetjenesteloven m.m. (kontaktlege i spesialisthelsetjenesta m.m.) trer i kraft 15. september 2016.

Lovtidend    15. september 2016    👤Knut Davidsen   

Deler av lov 11. desember 2015 nr. 97 om endringar i spesialisthelsetjenesteloven m.m. (kontaktlege i spesialisthelsetjenesta m.m.) trer i kraft 15. september 2016. Ikrafttredelsen gjelder i spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 a og tilføyelse av ny § 2-5 c, i pasient- og brukerrettighetsloven tilføyelse av ny § 2-5 a og endring i kapitteloverskriften til kapittel 7 og overskriften til § 7-2 og endringene i helsepersonelloven § 71 første og tredje ledd

Pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2 nytt tredje og fjerde ledd, helsepersonelloven § 71 nytt andre og fjerde ledd og bioteknologiloven ny § 2A-9 trer i kraft 1. november 2016.