Lovdata årsmelding 2014

Lovdata - Årsmelding 2014

Lovdata lanserte flere nye tjenester i 2014 og Lovdata fikk mange nye brukere av tjenestene. Flere nye tjenester kommer på plass i 2015.

Det ble gitt færre lover i 2014 enn året før, men flere forskrifter. Antall sider i Norsk Lovtidend holder seg på samme høye nivå som i 2013.  

Artikler i årsmeldingen:  

  • Trygve Harvold:  Jon Bing (1944–2014)
  • Dag T. Hoelseth:  Lovdatas markering av grunnlovsjubileet
  • Knut Davidsen:    Lovers og forskrifters vedtatte (offisielle) korttitler.

Les årsmeldingen her.