Lovdata Online har mer enn 50.000 uttalelser og vedtak fra nemnder og råd

Lovdata Online har mer enn 50.000 uttalelser og vedtak fra nemnder og råd

Nyhet    28. november 2008    👤Lovdata

Lovdata Online har mer enn 50.000 uttalelser og vedtak fra nemnder og råd

Sakene omhandler ulike rettsområder – som trygd, forsikring, bank, markedsføring, forbrukerkjøp, likestilling, diskriminering og personvern.  I tillegg finnes uttalelser fra Sivilombudsmannen, fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser og fra Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester.  Du får tilgang til samtlige uttalelser og vedtak ved å tegne et abonnement

Lovdata Online inneholder også lover, forskrifter, rundskriv, lovforarbeider, mer enn 100.000 rettsavgjørelser og om lag 3500 juridiske artikler.  Systemet omfatter videre EØS/EU-rettskilder og avgjørelser fra internasjonale domstoler.

Med så store informasjonsmengder er det viktig med gode og presise fremfinningsmuligheter.  I Lovdata Online kan du finne frem til rettskildene på ulike måter: via hurtigsøk, registre, rettsområder og ved hjelp av selvdefinerte søk.  Over en million lenker mellom relaterte dokumenter sørger også for at du raskt og effektivt får tilgang til relevant informasjon.