Lovdata Online har mer enn 50.000 uttalelser og vedtak fra nemnder og råd.

Sakene omhandler ulike rettsområder – som for eksempel trygd, forsikring, bank, børs, markedsføring, forbrukerkjøp, offentlige anbud, likestilling og personvern.

Nyhet    11. mai 2010    👤Lovdata   

Sakene omhandler ulike rettsområder – som for eksempel trygd, forsikring, bank, børs, markedsføring, forbrukerkjøp, offentlige anbud, likestilling og personvern.

Du får tilgang til samtlige uttalelser og vedtak ved å tegne et abonnement.

Lovdata Online inneholder også regelverk, rundskriv, lovforarbeider, mer enn 100.000 rettsavgjørelser og over 4600 juridiske artikler. Systemet omfatter i tillegg EØS/EU-rettskilder og avgjørelser fra internasjonale domstoler.

Gode og presise fremfinningsfunksjoner fører deg til de dokumentene som er relevante for deg. Lovdata Online kan også benyttes som et helt personlig verktøy: Du kan skrive personlige merknader og lage juridiske utdrag med utvalgte dokumenter.