Lovdatas årsmelding 2012

I Lovdatas årsmelding for 2012 kan du lese om Lovdatas mangfoldige virksomhet. Blant Lovdatas oppgaver er den elektroniske kunngjøringen av Norsk Lovtidend, som inneholder lover og forskrifter.

Søketips    21. august 2013    👤Lovdata   

I Lovdatas årsmelding for 2012 kan du lese om Lovdatas mangfoldige virksomhet. Blant Lovdatas oppgaver er den elektroniske kunngjøringen av Norsk Lovtidend, som inneholder lover og forskrifter.

I 2012 ble det vedtatt 93 lover og 1516 forskrifter, de fleste endringslover og endringsforskrifter. Kunngjøringen blir gjort etter en kvalitetssikring av materialet, det vil si at hjemmel, datoer og strukturen i tekstene blir kontrollert, i tillegg til flere runder med korrektur. Etter kunngjøring blir det foretatt en konsolidering av regelverket, slik at Lovdatas baser over lover og forskrifter til enhver tid er ajour.

 I 2012 inngikk Lovdata et samarbeid med Den norske Advokatforening om å produsere satsen til  Norsk Retstidende. Det er også blitt utarbeidet nye alfabetiske og systematiske registre for å tilfredsstille brukernes praktiske behov for raskt å finne frem til aktuelle avgjørelser.

 Lovdata er Norges eldste og største leverandør av rettslig informasjon og er blitt en viktig samfunnsinstitusjon som dekker behovet for både allmenheten og profesjonelle brukere.