Årsmelding 2015

Lovdatas årsmelding 2015

 I 2015 skiftet Lovdata styreleder for første gang på 25 år. Det kan du lese om i årsmeldingen som nå er publisert på lovdata.no.

Artikkel    10. august 2016    👤Odd Storm-Paulsen   

Økningen i antall abonnenter var god også i 2015 og lønnsomheten er relativt tilfredsstillende.  Det økonomiske resultatet ble noe bedre i 2015 enn i 2014 og det gir oss mulighet til fortsatt å oppfylle stiftelsens mandat. Lovdata ønsker å kunne tilby sine profesjonelle tjenester til en akseptabel pris og å gjøre sentral rettsinformasjon gratis tilgjengelig for folk flest.

Lovdata har de siste årene vært gjennom en omfattende fornyelse av sine nettsider. Utvikling er et kontinuerlig og ressurskrevende arbeid. I 2016 videreutvikler vi Lovdatas juridiske tjenester for profesjonelle med nye avanserte funksjoner til nytte for brukerne, tilbyr mer informasjon på Lovdatas åpne sider og effektiviserer Lovdatas produksjon.

I årsmeldingen finner du mer om Lovdatas virksomhet.