Lovdatas årsmelding for 2011

Lovdatas årsmelding for 2011 er nå tilgjengelig på www.lovdata.no. Årsmeldingen inneholder oversikt over Lovdatas mange oppgaver, både tjenester rettet mot publikum og profesjonelle brukere.

Nyhet    15. august 2012    👤Lovdata

Lovdatas årsmelding for 2011 er nå tilgjengelig på www.lovdata.no. Årsmeldingen inneholder oversikt over Lovdatas mange oppgaver, både tjenester rettet mot publikum og profesjonelle brukere.

I løpet av 2011 ble det lagt inn i Lovdatas mer enn 180 baser blant annet:

  • 65 nye lover og 1478 nye forskrifter og andre vedtak  kunngjort i Norsk Lovtidend. Dette er en nedgang fra tidligere år, og når det gjelder lovene er dette det laveste antallet lover som er sanksjonert siden 1987.
     
  • Mer enn 6.000 nye rettsavgjørelser fra Høyesterett, lagmannsrettene og tingrettene.
     
  • Mer enn 550 nye artikler i basen JUS, som nå inneholder nesten 6.000 artikler.

I tillegg er det lagt inn nye rundskriv, uttalelser, traktater, forarbeider og stortingsdokumenter, vedtak og uttalelser fra kommisjoner, ombud, nemnder, utvalg ol., dokumenter fra EU og FN og fra Norges Idrettsforbund og Norges Fotballforbund.