Beskrivelse av filen.

Lovdatas flaggsaker

Vi introduserer Lovdatas flaggsaker i Lovdata Pro.

Lovdatas flaggsaker er avgjørelser fra lagmannsrettene og tingrettene som det kan være spesielle grunner til å merke seg.

Artikkel    17. november 2014    👤Lovdata   


Rettens Gang ble nedlagt etter 2013-årgangen. Vi håper Lovdatas flaggsaker kan bli en nyttig erstatning for advokater og andre profesjoner som fortsatt ønsker et redaksjonelt utvalg i flommen av rettsavgjørelser.

Flaggsakene vil være avgjørelser som Lovdatas redaktører mener er nevneverdige. I stedet for å ha et mål om å merke et visst antall saker pr. år, ønsker vi å ta utgangspunkt i hva som virkelig har verdi, og å lage et kvalitetsprodukt med dette utgangspunktet. Antall nevneverdige saker vil variere gjennom året og fra år til år.

Redaktør for strafferett og straffeprosess er advokat John Christian Elden, redaktør for sivile saker er lagdommer Per Racin Fosmark og redaktør for EU-/ EØS-avgjørelser er dr. juris Finn Arnesen.  Avgjørelsene, som redaktørene velger ut, vil få et rødt flagg etter saksnummeret når de er rettskraftige.

Et redaksjonsråd bestående av tre medlemmer med advokat- og påtalebakgrunn vil følge med på hvilke avgjørelser som publiseres. Rådet vil ha meninger om hvilke avgjørelser som er blitt valgt ut og justere utvalget av avgjørelser framover.

I Lovdata ser vi daglig at ulike saksnummer i Lovdata (domstolens saksnummer) og i Rettens Gang gir mange feil i referanser til rettsavgjørelser, fordi numrene blir blandet. Vi har derfor ikke laget noen ny nummerserie for flaggsakene, men forholder oss til det saksnummeret som avgjørelsen allerede har i Lovdata.

I Lovdata Pro presenteres flaggsakene i et eget register (under publikasjoner). I dette registeret har vi også flagget alle avgjørelsene som tidligere er publisert i Rettens Gang.

Ved søk i Lovdata Pro vil flaggede rettsavgjørelser skille seg ut i resultatlistene.  Den enkelte avgjørelsen vil også bli merket med et tydelig flagg.

Dersom man skriver FS i hurtigsøkfeltet i PRO tas man videre til et avgrenset avansert søk i Lovdatas Flaggsaker og avgjørelser fra Rettens Gang.

Vi tar imot tips om avgjørelser, som burde vært merket som flaggsaker, på flaggsaker@lovdata.no. Gi en kort begrunnelse for hvorfor avgjørelsen burde vært merket som flaggsak.   Vi tar gjerne også imot tips om tingrettsavgjørelser som ikke er publisert hos Lovdata.