Grunnlovsjubileet

Lovdatas grunnlovsside

Lovdata lanserer egen nettside i anledning grunnlovsjubileet. Her kan du lese historiske versjoner, «fun facts», forklaring av ord og uttrykk, forarbeider og artikler som tar for seg ulike temaer om Grunnloven.

Artikkel    12. mars 2014    👤Dag T. Hoelseth   

Grunnlovssiden

Den nye nettsiden finner du på adressen http://grunnloven.lovdata.no.

Artikler

Målet vårt med denne siden er at grunnlovstemaer kan bli presentert samlet og at de blir lett tilgjengelige også etter at jubileumsåret er over.

Lovdata har engasjert Arnulf Tverberg, som er avdelingsdirektør i Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet, til å skrive en serie om ulike dagsaktuelle temaer om Grunnloven. Hans introduksjon til artikkelserien finner du her.

I tillegg til artikler Lovdatas ansatte selv vil skrive, ønsker vi å samle kronikker m.m. om Grunnloven skrevet i anledning jubileet. En rekke artikler er allerede tilgjengelig fra grunnlovssiden, mens flere vil bli lagt til etter hvert.

Har du publisert en artikkel eller kronikk om Grunnloven og ønsker større spredning? Da hører vi gjerne fra deg! Ta kontakt via e-post.

Historiske versjoner

På grunnlovssiden vil du finne den ajourførte utgaven av Grunnloven per i dag. Hvis du er interessert i å vite hvordan de ulike paragrafene har sett ut til enhver tid, kan du bla deg frem og tilbake mellom de historiske versjonene, fra Novembergrunnloven 1814 til i dag. Vi har ajourført hver   paragraf slik de lød etter endringene.

Du kan også lese historiske versjoner i sin helhet. Ved lanseringstidspunktet har vi lagt inn de to 1814-versjonene (17. mai-grunnloven og Novembergrunnloven), med noter som tar for seg språklige uoverensstemmelser, samt Grunnloven slik den lød i 1903 etter at Stortinget ved beslutning 8. juni hadde gjort enkelte språklige justeringer. I tillegg finner du de historiske versjonene som allerede ligger i Lovdata Pro, fra 1995 og frem til i dag. Flere historiske versjoner vil bli lagt inn i oversikten i løpet av året.

I den løpende teksten til dagens versjon av Grunnloven har vi lagt inn «faktabokser» med forklaringer på forskjellige ord og uttrykk og bakgrunnsinformasjon om noen av paragrafene. Også her vil mer komme på plass i løpet av året.

Det kan skje større endringer i Grunnloven i løpet av mai. Det er kommet forslag om å skrive inn en rekke bestemmelser om menneskerettigheter, og det kan bli vedtatt moderniserte versjoner av Grunnloven på både bokmål og nynorsk. Siden vil bli oppdatert så snart eventuelle endringer er vedtatt og kunngjort i Norsk Lovtidend. 

Forarbeider

Fra grunnlovssiden kan du gå til en egen side med forarbeider til grunnlovsendringene de senere årene. Lenke finner du på toppen av siden. I løpet av våren vil annet historisk materiale også bli lagt inn.

Kort bruksanvisning

Tematisk inndeling

Øverst til venstre finner du en inndeling av en del av paragrafene etter tema – Stortinget, Kongen og Regjeringen, Domstolene, Mine rettigheter og Mine Plikter. Klikker du på ett temaene, vil de aktuelle paragrafene bli uthevet mens de andre blir nedtonet. Klikker du på «Vis alle», kommer du tilbake til utgangspunktet.

Historiske versjoner på paragrafnivå

Du kan bla frem og tilbake i de historiske versjonene på paragrafnivå... eller du kan klikke direkte på et av årstallene – kulepunktene – i tidslinjen. Den største kulen angir hvilken versjon du leser. Holder du markøren over kulen, finner du årstallet til den aktuelle versjonen. Du kan også gå til «Historiske versjoner» og klikke på en av datoene.

Hvis du ønsker å lese historiske versjoner i sin helhet kan du klikke på lenken øverst på siden.

Faktabokser

Ord og uttrykk markert med blått i paragrafene lenker til faktabokser med mer informasjon.

Artikler

Rundt omkring på siden vil du finne artikler om Grunnloven, skrevet av jurister, historikere og andre. Mer paragrafspesifikke artikler vil du også finne lenker til via en faktaboks tilknyttet den aktuelle paragrafen. På toppen av siden finner du også lenke til en samleoversikt over alle artiklene.

Tilbakemelding

Vi ønsker bidrag til sidene, tilbakemelding om hvordan sidene fungerer og hvilken annen informasjon leserne ønsker på Lovdatas grunnlovsside. Tilbakemeldinger eller bidrag bare til oss kan gis på e-post. Det du ønsker å dele med andre – på Twitter eller Facebook.

Vi håper at Lovdatas bidrag til grunnlovsjubilet vil bli til glede og nytte for mange i og etter jubileumsåret.