Lovdatas virksomhet

I Årsmelding 2010 kan du lese om Stiftelsen Lovdatas mangfoldige virksomhet og de mange oppgavene som stiftelsen påtar seg. På Lovdatas nettsted utfører Lovdata den elektroniske kunngjøringen av lover og forskrifter etter oppdrag fra Justisdepartementet. Antall oppslag på Lovdatas åpne sider er ca 32 millioner på årsbasis. Her får alle gratis tilgang til oppdaterte lover og forskrifter samt til nye avgjørelser fra Høyesterett og lagmannsrettene. Lovdatas formål er å opprette, vedlikeholde og drive systemer for rettslig informasjon. Driften skal være selvfinansierende. Systemet Lovdata Online er beregnet på profesjonelle brukere og er et effektivt arbeidsverktøy for jurister og andre som har behov for rettskilder og juridisk litteratur i sitt daglige virke. Lovdata utgir tidsskriftene EuroRett og Lov&Data og drifter UDs Traktatregister.

Søketips    19. juli 2011    👤Lovdata   

I Årsmelding 2010 kan du lese om Stiftelsen Lovdatas mangfoldige virksomhet og de mange oppgavene som stiftelsen påtar seg. På Lovdatas nettsted utfører Lovdata den elektroniske kunngjøringen av lover og forskrifter etter oppdrag fra Justisdepartementet. Antall oppslag på Lovdatas åpne sider er ca 32 millioner på årsbasis. Her får alle gratis tilgang til oppdaterte lover og forskrifter samt til nye avgjørelser fra Høyesterett og lagmannsrettene. Lovdatas formål er å opprette, vedlikeholde og drive systemer for rettslig informasjon. Driften skal være selvfinansierende. Systemet Lovdata Online er beregnet på profesjonelle brukere og er et effektivt arbeidsverktøy for jurister og andre som har behov for rettskilder og juridisk litteratur i sitt daglige virke. Lovdata utgir tidsskriftene EuroRett og Lov&Data og drifter UDs Traktatregister.