Lover som trådte i kraft 29. juni og 1. juli 2007

11 endringslover trådte helt eller delvis i kraft 29. juni 2007, mens 4 nye lover og 19 endringslover trådte helt eller delvis i kraft 1. juli 2007. Alle ikraftsatte endringslover vil bli innarbeidet i lovene som endres. For oversikt over alle lover som ble sanksjonert i juni 2007, se Norsk Lovtidend.

Lovtidend    3. juli 2007    👤Dag T Hoelseth

11 endringslover trådte helt eller delvis i kraft 29. juni 2007, mens 4 nye lover og 19 endringslover trådte helt eller delvis i kraft 1. juli 2007. Alle ikraftsatte endringslover vil bli innarbeidet i lovene som endres. For oversikt over alle lover som ble sanksjonert i juni 2007, se Norsk Lovtidend.

Følgende lover trådte i kraft 29. juni 2007:

Følgende lover trådte i kraft 1. juli 2007: