Lover som trer i kraft 1. juli 2010

1. juli 2010 trer byggesaksdelen av plan- og bygningsloven, ny voksenopplæringslov, ny varemerkelov og ny havenergilov i kraft, i tillegg til 17 lover med endringer i diverse lover, se listen under. Noen av lovene blir satt delvis i kraft, se under hver enkelt lov.

Lovtidend    1. juli 2010    👤Knut Davidsen   

1. juli 2010 trer byggesaksdelen av plan- og bygningsloven, ny voksenopplæringslov, ny varemerkelov og ny havenergilov i kraft, i tillegg til 17 lover med endringer i diverse lover, se listen under. Noen av lovene blir satt delvis i kraft, se under hver enkelt lov.