Lovinstitusjoner jubilerer

I forbindelse med at Universitetet er 200 år og Lovdata 30 år ble det torsdag 17. februar arrangert et seminar med temaet Lovgivning og rettsinformasjon. Seminaret ble holdt i Stortingets Lagtingssal, og det var foredragsholdere fra begge jubilantene.

Søketips    18. februar 2011    👤Lovdata   

I forbindelse med at Universitetet er 200 år og Lovdata 30 år ble det torsdag 17. februar arrangert et seminar med temaet Lovgivning og rettsinformasjon. Seminaret ble holdt i Stortingets Lagtingssal, og det var foredragsholdere fra begge jubilantene.

 

Førsteamanuensis Hilde Sandvik , Avdeling for historie, UiO snakket om lovgivning og rettsinformasjon da Universitetet i Oslo var ungt. Spesialrådgiver Trygve Harvold fra Lovdata tok i sitt foredrag opp hva digitaliseringen av rettsinformasjonen har betydd, mens professor Dag Wiese Schartum ved Senter for rettsinformatikk, UiO, hadde kalt sitt foredrag: Hvordan kan bedre hjelpemidler for lovgiver gi enklere og bedre lover? 

Avslutningsvis snakket Lovdatas nye direktør Odd Storm-Paulsen om forventninger og muligheter for utviklingen av rettslige informasjonssystemer.