Lyngsalpan landskapsvernområde

I statsråd 20. februar 2004 ble det fastsatt forskrift om vern av Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid Suodjemeahcci, Balsfjord, Lyngen, Storfjord og Tromsø kommuner, Troms. Les pressemeldingen her.

Lovtidend    20. februar 2004    👤Knut Davidsen