Mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland

Finansdepartementet vedtok 8. november 2008 nytt mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland. Mandatet trer i kraft 1. januar 2011, med unntak av kapittel 6 og § 9-2, som trer i kraft straks.

Lovtidend    12. november 2010    👤Dag T Hoelseth   

Finansdepartementet vedtok 8. november 2008 nytt mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland. Mandatet trer i kraft 1. januar 2011, med unntak av kapittel 6 og § 9-2, som trer i kraft straks.

Fra 1. januar 2011 oppheves forskrift 22. desember 2005 nr. 1725 om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, retningslinjer for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (utfyllende bestemmelser til lov om Statens pensjonsfond og forskrift om forvaltning av Statens pensjonsfond utland), regler 24. februar 2010 nr. 242 om forvaltningen av eiendomsporteføljen i Statens pensjonsfond utland og retningslinjer i Statens pensjonsfond utland oppheves 1. januar 2011.

Fra samme dato opphører forvaltningsavtale 12. februar 2001 med senere endringer mellom departementet og banken.

Les mer om det nye mandatet på Finansdepartementets hjemmeside.