Markaloven trer i kraft 1. september 2009

Lov 5. juni 2009 nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) trer i kraft 1. september 2009.

Lovtidend    1. september 2009    👤Knut Davidsen

Lov 5. juni 2009 nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) trer i kraft 1. september 2009.

 

Loven skal blant annet bidra til

  • å sikre markagrensen og Markas kvaliteter i et langsiktig perspektiv, 
  • å gi tilstrekkelig beskyttelse mot framtidige inngrep,
  • å sikre Markas verdi som natur- og friluftslivsområde,
  • å gi mulighet til etablering av idrettsanlegg og anlegging av løyper og stier,
  • å gi bestemmelser om etablering av offentlig infrastruktur som kraftproduksjonsanlegg, dammer, vannforsyningssystemer, kraftledninger,
  • å gi rom for at bestående bebyggelse og anlegg kan videreføres, å gi regler for motorisert og annen ferdsel,
  • å gi særskilt vern for å sikre spesielle områder i Marka med store naturopplevelsesverdier og
  • å opprette et eget markaråd som skal ivareta en ombudsmannsfunksjon i Marka.

Les forarbeidene til loven her.