Meldeplikt om kjøletårn og lignende anlegg

I forskrift 25. april 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern er det i § 14 fastsatt at eier av kjøletårn eller lignende anlegg har plikt til å melde fra til kommunen om anlegget.

Lovtidend    23. mai 2005    👤Knut Davidsen   

I forbindelse med legionella-utbruddet i Fredrikstad/Sarpsborg-området er det igjen fokusert på kjøletårn og spesielt vedlikeholdet av disse. Etter det store utbruddet i Stavanger-området i 2001 ble det i forskrift om miljørettet helsevern § 14, med virkning fra 1. juli 2003, innført meldeplikt for kjøletårn og lignende anlegg. For å unngå smitte må anleggene vedlikeholdes regelmessig, les om vedlikehold av kjøletårn her.