Menneskerettsdomstolen – norske sammendrag

Her finner du norske sammendrag av avgjørelser fra  Menneskerettsdomstolen  i Strasbourg (EMD) som er publisert i løpet av det siste året m.m.

Domstolen (EMD) kategoriserer sine avgjørelser i fire ulike viktighetsnivåer, ut ifra relevans m.m., hvorav «Case Reports» er det høyeste viktighetsnivået. «Case Reports» er saker som domstolen plukker ut og publiserer i en årlig samling med de mest interessante avgjørelsene. Lovdata publiserer sammendrag av de viktigste avgjørelsene i henhold til denne kategoriseringen (Case Reports og kategori 1) og av saker hvor Norge eller Finlander part. 

Sammendragene er et samarbeid mellom  Norsk senter for menneskerettigheter  (SMR) ved Universitetet i Oslo og Lovdata, og sammendragene er utarbeidet av SMR. Arbeidet er støttet av Justis- og beredskapsdepartementet.

I Lovdata Pro inneholder basen sammendrag av avgjørelser kategorisert som «Case Reports», alle kategori 1-avgjørelser fra og med 2006, samt saker hvor Norge eller Finland er part. Lovdata og SMR jobber kontinuerlig med å gjøre basen mer komplett også bakover i tid. Eldre sammendrag er laget av ulike personer over lang tid, med endrede krav til innhold, omfang og oppbygging.

Vi har også publisert noen sammendrag av avgjørelser som er valgt ut og sammenfattet av Utlendingsdirektoratet (UDI). **

Flere avgjørelser kan du finne ved å søke i Menneskerettsdomstolens eget søkesystem. Følgende avgjørelser publiseres i  HUDOC -databasen:
  • Alle dommer (judgments)
  • Alle avgjørelser (decisions) bortsett fra de som er avsagt av enedommer (single judge).

Dette betyr at alle dommer og avgjørelser som er avsagt i storkammer, kammer og komité publiseres.

Du kan lese eller ta utskrift av sammendragene gratis. Ønsker du å videreformidle eller utnytte sammendragene kommersielt, kreves særskilt avtale med Lovdata. Du finner betingelsene for bruk av basen  her.

 Sammendrag av avgjørelser der Finland er part publiseres fra 2015 etter avtale mellom det finske justisdepartementet og Lovdata.

**  Lovdata har publisert noen sammendrag fra UDI sine regelverkssider. Sammendragene, som er valgt ut av UDI, er av spesiell betydning for utlendingsforvaltningen, og mange av dem anses å være av prinsipiell betydning. SMR har ikke noe ansvar for disse sammendragene som har en litt annen struktur enn de som er sammenfattet av SMR. Henvisninger til rettspraksis, samt stikkord og konklusjoner på engelsk er hentet fra HUDOC. Lovdata har oversatt stikkord og konklusjoner.