Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Mer fra statsråd 11. mai 2017

I statsråd 11. mai 201 ble det også fastsatt forskrift om endring i forskrift om fremmede organismer (unntak fra krav om tillatelse for 19 reptilarter), denne forskriften er blitt kunngjort i dag 12. mai 2017.

Lovtidend    12. mai 2017    👤Knut Davidsen   

Forskrift 11. mai 2017 nr. 566  om endring i forskrift 19. juni 2015 nr. 716 om fremmede organismer (unntak fra krav om tillatelse for 19 reptilarter) innebærer at tidligere forbudte arter nå kan holdes i Norge. Hold, innførsel og omsetning av såkalt eksotiske dyr ble forbudt i Norge i 1976. Forbudet ble i sin tid begrunnet med at man ikke ønsket hold av villfangende dyr, eller dyr som var dårlig tilpasset fangenskap på grunn av mangelfull tilpassing til menneskeskapte miljøer eller spesielle krav til levemiljø. Alle arter reptiler og amfibier har imidlertid vært regnet som forbudt, mens en liten gruppe smådyr som f.eks. hamster, marsvin, og chinchilla har vært regnet som tillatt. Gjennom endringen av forskriften blir disse smådyrene tillatt å holde. Samtidig blir 19 arter reptiler og amfibier tillatt å holde privat. Endringene gjelder fra 15. august 2017.