Merverdiavgiftshåndboken 2013

Merverdiavgiftshåndboken 2013 er nå tilgjengelig i Lovdata Online. Boken gir en omtale av bestemmelsene i merverdiavgiftsloven, med vekt på avgiftsmyndighetenes praksis. I Lovdatas elektroniske versjon er det klikkbare lenker til regelverk, uttalelser, forarbeider og avgjørelser som det henvises til i boken. Merverdiavgiftshåndboken skal bidra til å forenkle arbeidet og til å oppnå en riktig og ensartet praksis i avgiftsforvaltningen. Boken er i første rekke skrevet for  avgiftsmyndighetene, men boken kan også ha interesse utenfor disse etatene. Merverdiavgiftshåndboken er utarbeidet av Skattedirektoratet, med bistand fra Skatt vest, Skatt Midt-Norge og Toll- og avgiftsdirektoratet.

Søketips    22. mars 2013    👤Lovdata   

Merverdiavgiftshåndboken 2013 er nå tilgjengelig i Lovdata Online. Boken gir en omtale av bestemmelsene i merverdiavgiftsloven, med vekt på avgiftsmyndighetenes praksis. I Lovdatas elektroniske versjon er det klikkbare lenker til regelverk, uttalelser, forarbeider og avgjørelser som det henvises til i boken. Merverdiavgiftshåndboken skal bidra til å forenkle arbeidet og til å oppnå en riktig og ensartet praksis i avgiftsforvaltningen. Boken er i første rekke skrevet for  avgiftsmyndighetene, men boken kan også ha interesse utenfor disse etatene. Merverdiavgiftshåndboken er utarbeidet av Skattedirektoratet, med bistand fra Skatt vest, Skatt Midt-Norge og Toll- og avgiftsdirektoratet.

Bestill abonnement på Lovdata Online.