Midlertidig fritak for kravet i førerkortforskriften om gyldig legeattest for personer over 70 år

Vegdirektoratet fastsatte 23. november forskrift om midlertidig fritak for kravet i førerkortforskriften om gyldig legeattest for personer over 70 år i perioden 25. november 2009 til 1. juni 2010. Fritaket gjelder også førere som fyller 70 år i samme periode.

Lovtidend    27. november 2009    👤Knut Davidsen

Vegdirektoratet fastsatte 23. november forskrift om midlertidig fritak for kravet i førerkortforskriften om gyldig legeattest for personer over 70 år i perioden 25. november 2009 til 1. juni 2010. Fritaket gjelder også førere som fyller 70 år i samme periode.

Bakgrunnen for fritaket ønsket om å lette presset på legene i forbindelse med svineinfluensaepidemien. Kravet om gyldig legeattest finnes i forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. § 4-1 første ledd. For personer som har legeattest må denne, selv om den er utløpt, medbringes under kjøring. Personer som fyller 70 år i perioden må skaffe attest innen 1. juni 2010. Denne fristen gjelder også fornyelse av utløpte legeattester.