Midlertidig restriksjonsområde, Stavanger

Luftfartstilsynet har 7. juni 2005 fastsatt forskrift om opprettelse av midlertidige restriksjonsområder EN R171 og EN R172 i forbindelse med statsbesøk i Stavanger.

Lovtidend    7. juni 2005    👤Knut Davidsen   

Formålet med forskriften er å reservere luftrom over deler av Stavanger og Ryfylke i forbindelse med statsbesøk. Forskriften trådte i kraft kl. 1000 og gjelder til kl. 2030.