Midlertidig restriksjonsområde i forbindelse med båtrace

Luftfartstilsynet fastsatte 16. juli 2004 forskrift om midlertidig restriksjonsområde EN R169 i forbindelse med båtrace i Oslofjorden. Forskriften gjelder fra 14. august 2004 kl. 1000 UTC og gjelder til 15. august 2004 kl. 1500 UTC.

Lovtidend    13. august 2004    👤Knut Davidsen