Miljøfartsgrense - spørsmål om lovhjemmel

I dom 22. november 2011 avsagt av Borgarting lagmannsrett   - saksnummer LB-2008-183829 kom retten frem til at det er tvilsomt om den særskilte fartsgrense i Oslo på vinterstid – den såkalte ”miljøfartsgrense”er hjemlet i vegtrafikkloven.

Søketips    5. januar 2012    👤Lovdata

I dom 22. november 2011 avsagt av Borgarting lagmannsrett   - saksnummer LB-2008-183829 kom retten frem til at det er tvilsomt om den særskilte fartsgrense i Oslo på vinterstid – den såkalte ”miljøfartsgrense”er hjemlet i vegtrafikkloven.

 I Lovdatas abonnementssystem finner du også mange andre interessante rettsavgjørelser – både fra Høyesterett, lagmannsrettene og tingrettene. Bestill et abonnement og få tilgang til sentrale rettskilder og juridisk litteratur