Munn- og klauvsjuke i Storbritannia

Mattilsynet fastsatte 7. august 2007 forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av munn- og klauvsjuke i Det forente kongerike. Formålet med forskriften er å hindre spredning av sykdommen til norsk område.

Lovtidend    7. august 2007    👤Dag T Hoelseth

Mattilsynet fastsatte 7. august 2007 forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av munn- og klauvsjuke i Det forente kongerike. Formålet med forskriften er å hindre spredning av sykdommen til norsk område.

Forskriften inneholder bl.a. forbud mot å innføre levende klauvdyr, sæd, ova og embryo, ferskt kjøtt, kjøttprodukter, melk, melkeprodukter, huder, skinn, andre produkter av klauvdyr og animalsk gjødsel fra Storbritannia.

Se ellers Mattilsynets hjemmeside for nærmere informasjon.