Vinflasker

Når er Vinmonopolets utsalg åpne?

Mange har vel kanskje en eller annen gang i forbindelse med juleforberedelsene vært så uheldig å komme til stengte dører på Vinmonopolet. Åpningstidene er strengt regulert, strengere enn for salg av alkohol i andre utsalgssteder.

Artikkel    26. november 2013    👤Knut Davidsen   

Vinmonopolets åpningstider er regulert i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 3-4. I paragrafens første ledd er det bestemt når utsalgene kan være åpne, dette kan skje fra kl. 08.30 til 18.00. Disse tidene er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet, som også kan endre tidene. Paragrafens annet ledd gir departementet mulighet til å bestemme at salgstiden kan begrenses til ukens fem første hverdager.

Siste ledd i § 3-4 bestemmer at det er forbudt for utsalgene å selge alkohol på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften. I tillegg er det ikke tillatt for utsalgene å selge alkohol på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og på dager det er folkeavstemninger. Dette gjelder også alkohol fra andre utsalg, se lovens § 3-7, som i utgangspunktet bestemmer at salgstiden er den samme som for Vinmonopolet, men at kommunen kan innskrenke eller utvide salgstiden, men ikke utover kl. 20.00.