Norges Lover 2015

Norges Lover 1687–2015

Norges Lover foreligger nå i ny utgave. Samlingen inneholder alle lover som har alminnelig praktisk betydning. I tillegg er det til de lovene som er hjemmel for forskrifter en liste over forskriftene. I samlingen er det også tatt med noen utvalgte konvensjoner.

Nyhet    22. mars 2016    👤Knut Davidsen   

Norges Lover har vært utgitt siden 1931. Den første lovsamlingen ble utgitt av Det juridiske fakultet. Fakultetet søkte Regjeringen om midler,  og det ble fremmet en proposisjon som Stortinget enstemmig bifalt. Med unntak for krigsårene er Norges Lover gitt ut med to års mellomrom, og fra 2005 hvert år. I tillegg til lovtekstene og forskriftslistene inneholder samlingen historiske og faglige noter og et systematisk og et alfabetisk register.