Norges traktater

Utenriksdepartementet og Lovdata har laget en database med alle gjeldende traktater hvor Norge er part. Databasen er gratis og finnes på http://www.lovdata.no/traktater.

Lovtidend    3. juli 2003    👤Kari Gyllander

Databasen inneholder registeropplysninger (undertegningsdato/-sted, ikrafttredelse, senere endringer etc.) om traktatene i tillegg til fulltekst av traktater som er publisert i "Overenskomster med fremmede stater" f.o.m. midten av 1992. Tekstene finnes både på norsk og originalspråk, som oftest engelsk.

I basen finnes et godt utbygget system med lenker til traktatforarbeider, tilleggsprotokoller og depositarorganisasjoner. Fra hver traktat vil det være lenker til nyere tilleggsprotokoller og endringer til traktaten.

Basen har ulike innfallsvinkler: kronologisk register, alfabetisk register, søkemuligheter for registeropplysninger samt søkemuligheter for ord og uttrykk i hele teksten. Hjelpetekster og brukerveiledninger til søking finnes i systemet.