Norsk Lovtidend - årgang 2006

Onsdag 3. januar 2007 ble de siste kunngjøringene for 2006 for Norsk Lovtidend avd. I og torsdag 11. januar 2007 for avd. II lagt ut på Lovdatas gratissider. Det ble i 2006 kunngjort 1257 saker i avd. I og 567 saker i avd. II.

Lovtidend    19. januar 2007    👤Knut Davidsen

Onsdag 3. januar 2007 ble de siste kunngjøringene for 2006 for Norsk Lovtidend avd. I og torsdag 11. januar 2007 for avd. II lagt ut på Lovdatas gratissider. Det ble i 2006 kunngjort 1257 saker i avd. I og 567 saker i avd. II.

Norsk Lovtidend avd I vil trykkes i 16 hefter. Sakene fordelt i grupper er:

 • 105 lover hvorav 8 nye lover (hvorav 3 l ønnsnemndslover), 1 opphevelseslov og 96 endringslover
 • 123 kunngjøringer som gjaldt ikrafttredelser og delegeringer
 • 16 stortingsvedtak
 • 311 nye forskrifter
 • 645 endringsforskrifter
 • 57 diverse kunngjøringer, som opphevelse av forskrifter, instrukser osv.

Norsk Lovtidend avd. II vil trykkes i 5 hefter. Sakene fordelt i grupper er:

 • 490 nye forskrifter
 • 65 endringsforskrifter
 • 12 diverse kunngjøringer, som opphevelse av forskrifter, lokale delegeringer osv.

Tallene for tidligere år:

 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002
 • 2001