Norsk Lovtidend - årgang 2002

Torsdag 9. januar 2003 ble de siste kunngjøringene for 2002 for Norsk Lovtidend avd. I og avd. II lagt ut på Lovdatas gratis sider. Det ble i 2002 kunngjort 1432 saker i avd. I og 578 saker i avd. II.

Lovtidend    14. januar 2003    👤Knut Davidsen   

Norsk Lovtidend avd. I vil komme ut i 19 hefter. Sakene fordelt i grupper er:

  • 112 lover hvorav 21 nye lover, 1 ren opphevelseslov og 90 endringslover
  • 131 kunngjøringer som gjaldt ikrafttredelser og delegeringer
  • 22 stortingsvedtak
  • 354 nye forskrifter
  • 686 endringsforskrifter
  • 127 diverse kunngjøringer, som opphevelse av forskrift, instrukser osv.

Det er kunngjort forskrifter fra årene 1979, 1991, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998,1999, 2000, 2001 i tillegg til 2002.


Norsk Lovtidend avd. II vil komme ut i 7 hefter. Sakene fordelt i grupper er:

  • 446 nye forskrifter
  • 78 endringsforskrifter
  • 54 diverse kunngjøringer, som opphevelse av forskrift, lokale delegeringer osv.