Norsk Lovtidend - årgang 2003

Torsdag 8. januar 2004 ble de siste kunngjøringene for 2003 for Norsk Lovtidend avd. I og avd. II lagt ut på Lovdatas gratissider. Det ble i 2003 kunngjort 1553 saker i avd. I og 524 saker i avd. II.

Lovtidend    12. januar 2004    👤Knut Davidsen   

Norsk Lovtidend avd. I vil trykkes i 18 hefter. Sakene fordelt i grupper er:

  • 8 grunnlovskunngjøringer
  • 135 lover hvorav 25 nye lover, 1 ren opphevelseslov og 109 endringslover
  • 152 kunngjøringer som gjaldt ikrafttredelser og delegeringer
  • 21 stortingsvedtak
  • 433 nye forskrifter
  • 706 endringsforskrifter
  • 98 diverse kunngjøringer, som opphevelse av forskrifter, instrukser osv.

Norsk Lovtidend avd. II vil trykkes i 6 hefter. Sakene fordelt i grupper er:

  • 449 nye forskrifter
  • 40 endringsforskrifter
  • 35 diverse kunngjøringer, som opphevelse av forskrift, lokale delegeringer osv.

Tallene for 2002 finner du her.