Norsk Lovtidend - årgang 2005

Torsdag 5. januar 2006 ble de siste kunngjøringene for 2005 for Norsk Lovtidend avd. I og torsdag 5. januar 2006 for avd. II lagt ut på Lovdatas gratissider. Det ble i 2005 kunngjort 1447 saker i avd. I og 523 saker i avd. II.

Lovtidend    16. januar 2006    👤Knut Davidsen   

Norsk Lovtidend avd I vil trykkes i 17 hefter. Sakene fordelt i grupper er:

  • 136 lover hvorav 32 nye lover, 2 rene opphevelseslover og 102 endringslover
  • 151 kunngjøringer som gjaldt ikrafttredelser og delegeringer
  • 22 stortingsvedtak
  • 403 nye forskrifter
  • 644 endringsforskrifter
  • 91 diverse kunngjøringer, som opphevelse av forskrifter, instrukser osv.

Norsk Lovtidend avd. II vil trykkes i 6 hefter. Sakene fordelt i grupper er:

  • 367 nye forskrifter
  • 141 endringsforskrifter
  • 15 divers kunngjøringer, som opphevelse av forskrifter, lokale delegeringer osv.

Tallene for 2004 og 2003.