Norsk Lovtidend – årgang 2004

Fredag 7. januar 2005 ble de siste kunngjøringene for 2004 for Norsk Lovtidend avd. I og torsdag 6. januar 2005 for avd. II lagt ut på Lovdatas gratissider. Det ble i 2004 kunngjort 1586 saker i avd. I og 477 saker i avd. II.

Lovtidend    13. januar 2005    👤Knut Davidsen   

Norsk Lovtidend avd I vil trykkes i 18 hefter. Sakene fordelt i grupper er:

- 1 grunnlovskunngjøring
- 101 lover hvorav 18 nye lover, 1 ren opphevelseslov og 82 endringslover
- 1 provisorisk anordning
- 149 kunngjøringer som gjaldt ikrafttredelser og delegeringer
- 19 stortingsvedtak
- 1 sametingsvedtak
- 327 nye forskrifter
- 898 endringsforskrifter
- 89 diverse kunngjøringer, som opphevelse av forskrifter, instrukser osv.

Norsk Lovtidend avd. II vil trykkes i 6 hefter. Sakene fordelt i grupper er:
- 369 nye forskrifter
- 80 endringsforskrifter
- 29 divers kunngjøringer, som opphevelse av forskrifter, lokale delegeringer osv.

Tallene for 2003 finner du her, og for 2002 her.